Bedrijfsacademie

IN HOUSE ACADEMY
Introductieprogramma’s, veiligheidsinstructies, trainingen en bedrijfsspecifieke opleidingen zorgen voor personeel dat up to date kennis, vaardigheden en attitudes aanleert en bijhoudt.

LEERPORTAAL
Door de inzet van een digitale leerportaal en dito lesmodules kan de contacttijd bij trainingen met meer dan de helft teruggebracht worden zonder dat het leerrendement omlaag gaat.

LESMATERIAAL
Het lesmateriaal wordt in huis ontwikkeld en op maat gesneden voor jouw bedrijf. Afhankelijk van de inhoud van de opleiding wordt er gekozen voor e-learning of een combinatie van praktijktraining en e-learning, het zogenaamde blended learning.

MAATWERK
Door geen generieke opleidingen in te kopen maar maatwerk te leveren voorkom je dat overbodige zaken aan de orde komen. Dat bespaart tijd en uw personeel wordt niet onnodig belast met zaken die er niet toe doen.

ONDERHOUD
Door een ‘in house academy’ zelf te beheren zijn wijzigingen en mutaties door eigen personeel uit te voeren en bespaar je kosten voor het bijwerken van lesmodules door e-learningbedrijven. Onderhoud van lesmodules is namelijk een kostbare zaak als je die steeds uit moet besteden bij kleine wijzigingen.